Pohlavné choroby

Pohlavné choroby

Pohlavné choroby v súčasnosti!

Pohlavné choroby či chceme alebo nechceme, sa bohužiaľ stali súčasťou našich životov! Sú tu tak dlho ako ľudstvo samo, takže nepatria len do dávnej minulosti, ale stále sú pre nás väčšou alebo menšou hrozbou. Pohlavné choroby by mali vzbudzovať v nás strach, ale bohužiaľ tomu tak v mnohých prípadoch nie je.

Nájdu sa medzi nami aj takí odvážlivci, ktorí sa nechajú unášať silou vášne a pozabudnú, že číha na nich nejedna z pohlavných chorôb a naplno sa oddávajú neviazanému, sexuálnemu životu, a pritom to je také jednoduché sa jej vyhnúť. Stačí použiť prezervatív / kondóm. Áno, uvedomujem si, že to nie je 100% ochrana, ale radšej aspoň taká ochrana ako žiadna! Dovolím si poznamenať, že taký monogamný sexuálny život, alebo menej promiskuitný, je tiež akousi zárukou, že pohlavná choroba sa nám pravdepodobne vyhne.

Čo považujeme za pohlavnú chorobu?

Za pohlavné choroby považujeme všetky infekčné choroby, ktoré sú v prevažnej miere prenášané pohlavným stykom alebo iným sexuálnym kontaktom. Postihujú ľudí každého veku a každej rasovej, etnickej a socioekonomickej skupiny. Pohlavné choroby sú vyvolávané radou rôznych vírusov, baktérií, parazitov alebo plesňami / kvasinkami. Ich symptómy sa hlavne prejavujú na pohlavnej sústave postihnutého.

Mnohé pohlavné choroby so sebou prinášajú závažné a bohužiaľ často krát aj dlhodobé zdravotné problémy. Po potvrdení nákazy je nutné liečiť všetkých potenciálnych prenášačov ochorenia, čo je pri dnešnom životnom štýle dosť náročné. Zákernosťou týchto ochorení je to, že dlhodobo pretrvávajú bez výraznejších symptómov. Žena alebo muž môžu byť nakazení mesiace, či dokonca niekoľko rokov, pokiaľ lekár na pohlavnú chorobu vôbec príde.

Diagnostika je preto veľmi náročná. Za ten čas sa choroba pekne rozšíri a manifestuje sa do rôznych častí tela. Osídli viacero orgánov a narobí väčšie škody, ako pri včasnom podchytení. Pre pochopenie pohlavných chorôb je dôležitá tá skutočnosť, že sa vo viac než 80% prípadov jedná o infekciu vyvolanú viacerými patogénmi naraz. Pohlavné choroby sú natoľko zákerné, že môžu ohroziť aj tehotenstvo.

Aké druhy pohlavných chorôb poznáme?

V lekárskej terminológii sa často môžete stretnúť so skratkou STD, čo znamená sexually transmitted diseases, čiže sexuálne prenosné ochorenie. Štatistiky až naháňajú strach. Zatiaľ čo výskyt klasických pohlavne prenosných ochorení je odhadovaných na 200 miliónov nových prípadov kvapavky a takmer 45 miliónov nových prípadov syfilisu ročne, je výskyt nových prípadov ostatných pohlavne prenosných chorôb ďaleko vyšší s odhadom viac než pol miliardy ochorení ročne. Dopad pohlavných chorôb na životy ľudí sú veľké.

Alarmujúce je, že zasahujú do našej plodnosti natoľko, že čím ďalej tým viac párov sú neschopný neskôr počať potomka, z dôvodu, že v minulosti prekonali a boli liečený na nejakú z pohlavne prenosných chorôb. Bohužiaľ častejšie na pohlavné choroby a jej následky trpia viac ženy na rozdiel od mužov. Nepríjemný, zapáchajúci výtok z rodidiel, ženu kompromituje a znižuje jej sebavedomie a spoločenské zaradenie. Následky pohlavných chorôb bývajú dosť vážne.

Medzi pohlavne prenosné choroby patrí: Kvapavka, Syfilis, Trichomoniáza, Chlamýdiová infekcia, Hepatitída typu B, Hepatitída typu C, Genitálny herpes, Mäkký vred, HPV, Kontagiózne moluskum, Mykotická infekcia, AIDS a HIV, Voš ohanbia.