Pohlavné choroby

Diagnostika a liečba chlamýdiovej infekcie

Diagnostika a liečba chlamýdiovej infekcie je náročnejšie z toho dôvodu, že vo väčšine prípadov prebieha skryto, bez väčších, viditeľných príznakov. V súčasnosti patrí medzi najrozšírenejšie pohlavne prenosné ochorenia. Neliečená chlamýdiová infekcie vedie k vážnym poruchám plodnosti u oboch pohlaví. Jej včasná diagnostika a cielená liečba je šancou na zabránenie týchto vážnych následkov.

Diagnostika chlamýdiovej infekcie

Diagnostika chlamýdiovej infekcie nie je veľmi jednoduchá, pretože vo viacerých prípadoch sa nevyskytujú žiadne príznaky. Chlamýdia u ženy upozorní na seba hlavne tým, že žena sa opakovane vracia do ambulancie lekára s častými zápalmi v malej panve. Ak cielená liečba nezaberá na prítomný vaginálny výtok, lekár by mal myslieť na možnosť nákazy chlamýdiou, hlavne ak sa jedná o sexuálne aktívnu ženu.

Najčastejšie na stanovenie diagnózy sa žene, ale aj mužovi, odoberie vzorka steru buď z uretry (hlavne u muža) alebo z pošvy (presnejšie povedané z cervixu, kde je najväčšie osídlenie baktérií). V špeciálnych pôdach sa odobraná vzorka steru transportuje na cielené vyšetrenie do laboratória. Ďalšou možnosťou diagnostiky chlamýdiovej infekcie je odobratie krvi. Serologickým testom z krvi sa dá preukázať prítomnosť protilátok proti chlamýdiám.

Na trhu existujú aj jednorazové testy (podobné ako test na graviditu), ktorý je možné urobiť a následne vyhodnotiť už v ambulancii lekára. Tento test je však len kontrolný a pri negatívnom výsledku je vhodné odobrať aj kultiváciu, ak lekár alebo žena má podozrenie na prípadnú infekciu chlamýdiami.

Liečba chlamýdiovej infekcie

Chlamýdiová infekcia sa obyčajne lieči podávaním orálnych antibiotík. Pri akútnych stavoch, alebo ak infekcie napadla aj vajcovody, tak sa odporúča hospitalizácia a podávanie antibiotík intravenózne, teda do žily. Ak existuje pravdepodobnosť, že žena je tehotná a nakazila sa chlamýdiami, treba na to upozorniť lekára, aby zistil, či sa nejedná o mimomaternicové tehotenstvo a aby vám naordinoval lieky, ktoré neohrozia vývin plodu.

Aj pri tejto sexuálne prenosnej chorobe sa musia liečiť obaja partneri súčasne a počas liečby je vhodné vyhnúť sa pohlavnému styku. Po dodržaní pokynov pri liečbe, by sa choroba nemala opakovať. Ak však sa chlamýdiová infekcia vráti, znamená to buď, že jeden z partnerov nedodržal liečbu ako mal, alebo, že mal pohlavný styk s inou osobou, ktorá chlamýdiami bola infikovaná.