Pohlavné choroby

Diagnostika a liečba infekcie HIV

Ak máte čo i len podozrenie, že by ste mohli byť nakazený HIV, mali by ste o tom informovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý urobí potrebné kroky. Ak je výsledok z vyšetrenia negatívny mal by sa po pol roku pre istotu zopakovať. Vieme, že AIDS je smrteľná sexuálne prenosná choroba, na ktorú v súčasne dobe nemáme vhodné lieky.

Diagnostika infekcie HIV, AIDS

Diagnostika infekcie HIV, AIDS ak máte čo i len podozrenie, že by ste mohli byť nakazení HIV sa dá vykonať dvoma spôsobmi. A to buď priamo, diagnostikovaním samotného vírusu HIV alebo nepriamo, zistením prítomných špecifických protilátok proti vírusu HIV. Špecifické anti HIV protilátky sa v tele infikovaného začínajú objavovať 1 až 3 mesiace po preniknutí vírusu HIV do organizmu. Pri podozrení na infekciu HIV je možné sa dať otestovať urobením špecifickej krvnej skúšky. Pri negatívnom výsledku je možné test zopakovať po uplynutí 6. mesiacov.

Liečba infekcie HIV, AIDS

Bohužiaľ situácia je také, že v dnešnej dobe nemáme na HIV a AIDS žiadny účinný liek. Vynašlo a objavilo sa mnoho liekov, ktoré sa infikovaným a pozitívnym ľuďom s HIV podávajú na zmiernenie a oddialenie fatálnych následkov tejto zákernej sexuálne prenosnej choroby.

Dalo by sa povedať, že liečba je u každého infikovaného jedinca iná a skôr symptomatická, čo znamená, že sa v danom okamihu liečia prítomné symptómy pridružených ochorení. Často sa pristupuje k podávaním antibiotík, pretože imunitný systém človek je natoľko poškodený, že sa nedokáže brániť voči bežným baktériám. Takže najlepšia liečba je prevencia!