Pohlavné choroby

Diagnostika a liečba kvapavky

Kvapavka, gonorea je veľmi nebezpečná pohlavne prenosná choroba. Jej diagnostika vôbec nie je ľahká. Kvapavka často prebieha bez väčších príznakov, ktoré by sa dali spozorovať. Diagnostika u mužov a žien je rozdielna. Je to z dôvodu toho, že u mužov sa predsa len príznaky objavia oveľa skôr ako u ženy.

Diagnostika kvapavky, gonorei

Preukázanie prítomnosti kvapavky u človeka sa dá pomocou kultivačného vyšetrenia z uretry (močovej trubice), z endocervixu (z krčku maternice), z ústia Bartoliniho žľazy alebo z rekta. Stery, ktoré takto urobí lekár musia byť okamžite po odbere transportované v špeciálnych pôdach do laboratória, kde sa cielene preočkuje na vhodnú pôdu.

Pri zachovaní tohto postupu je pozitívne preukázanie prítomnosti gonokokov (pôvodcov kvapavky) veľmi vysoké. V dnešnej dobe je to až 10 násobne viac ako to bolo v minulosti. Gonokoky sú veľmi citlivé na zmenu prostredia, a preto v minulosti úspešnosť diagnostiky kvapavky bola veľmi nízka.

Liečba kvapavky, gonorei

Liečba je úspešná, ak sa kvapavka podchytí v rannom štádiu. Kvapavku možno liečiť podaním orálnych antibiotík (cez ústa). Avšak najúčinnejším liekom je Penicilín. Vo vysokej dávke má veľmi vysoký baktericídny účinok (ničí baktérie), na rozdiel od ostatných antibiotík dostupných na dnešnom trhu.

Obaja partneri sa musia liečiť súčasne, aby sa predišlo opätovnej nákaze, bez rozdielu, či sa u niektorého z partnerov príznaky objavili alebo nie. Stačí, že sa kvapavka potvrdí u jedného z partnerov. Ak sa kvapavka objaví aj po liečbe, znamená to buď, že niekto nedodržal správny postup pri liečbe, alebo že dané antibiotikum nie je účinné na daný typ kvapavky, alebo že jeden z dvojice mal počas liečby styk s treťou osobou, ktorá bola nakazená.

Liečbu musia podstúpiť obaja partneri ešte raz. Aby sa lekár presvedčil, či liečba bola úspešná môže urobiť opakované testy o dva týždne po liečbe. U žien pokiaľ sa infekcia dostala na vaječníky alebo na vajcovody, musí sa žena hospitalizovať a podávajú sa jej antibiotiká intravenózne (do žily).